Nergiz Ercil CAGILTAY, Ph.D.

Atilim University, Department of Software Engineering, Assoc. Prof. Dr.

Research Philosophy

Following the path which is already established is the easiest. If you want to make a difference, you need to find a new path.

Research Interest

Medical Informatics, Educational Technology in Higher Education, Engineering Education

Announcements

 • I am looking for MS and PHD students for various medical informatics projects
 • Administrative Responsibilities

 • Atılım Vocational High School Assistant Principal, 10.12.2010-01.03.2012
 • Atılım University, Educational Technology and Pedagogy Office (ETPO) Research Unit Coordinator, 2011-2014
 • Non-governmental organization (NGO)

 • Türkiye Bilişim Derneği-Ankara branch, 6th Term Board Member (TBD,Ankara Şube, 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi), January, 2017-2019
 • Türkiye Bilişim Derneği-Ankara branch, 5th Term Board Member (TBD,Ankara Şube, 5. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi), January, 2015-2017
 • Publications

 • CV
 • Citations from Google Scholar
 • Citations from Publons
 • Full-Text Publications
 • Thesis Supervised
 • Turkiye Bilisim Dernegi, 34. Ulusal Bilisim Kurultayi, Bildiriler Kitabi, 2017
 • Turkiye Bilisim Dernegi, 33. Ulusal Bilisim Kurultayi, Bildiriler Kitabi, 2016
 • Turkiye Bilisim Dernegi, 32. Ulusal Bilisim Kurultayi, Bildiriler Kitabi, 2015
 • Awards

 • TUBA, 2011 Book Awards
 • Turkish Neurosurgical Society, 29th Scientific Congress, 2015, Best Paper Award (Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, 2015, Yılın Bildirileri Değerlendirmesi, Birincilik Ödülü)

 • Established Laboratories

 • SimLab (Simulation Laboratory)

 • Projects

 • Bilişimle Girişimci Kadın (BGK), Ankara Kalkınma Ajansı (Bütçe 120.000 TL), Proje Eş Yürütücüsü
 • Avrupa Birliği Erasmus Programı Ortaklığı, Sağlık Bilişimi Entegre Programında Mükemmeliyet (Budget 1,000,000 Euro), Proje Ortağı
 • Tübitak, 1003, Cerrahi Aletlerle Yönlendirilebilen Robot Yardımlı Endoskop Kontrol Sistemi (NeuRoboScope), Araştırmacı
 • TÜBITAK 1003, Endonöroşirürji CerrAhi Navigasyon Sistemi (CAN) - Kasım.2013-Kasım 2016 (Budget 1,500,000 TL), Proje Yürütücüsü
 • TÜBITAK 1001, Endonöroşirürji Cerrah Eğitim Sistemi (ECE) - Kasım.2012 (Budget 400,000 TL), Proje Yürütücüsü
 • Leonardo Da Vinci, ERRL - Web site username/password (visitor/visitor), İş Paketi Yürütücüsü
 • TÜBİTAK, 1001, PUSULAL: Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası, Araştırmacı
 • In Press

 • ERRL Project
 • Medikal Eğitimde Öğretim teknolojilerinin Rolü ve Önemi, 22.05.2015 Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki
 • DHA 10.07.2019 09:46 Endoskopik cerrahide simülasyon tabanlı eğitim projesi geliştirildi
 • Speeches

 • Atılım University, Educational Technology and Pedagogy Office (ETPO) Opening, 26-05-2011
 • Öğretmen Akademileri Vakfı, Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme konulu Webinar, 22-02-2013
 • Author or co-Author of the Books

          
     
     
     
          
  İş Zekası ve Veri Ambarı Sistemleri, ODTÜ Yayıncılık
     
  Veritabanı Sistemleri Dersi, Seçkin Yayıncılık
     
  C Dersi: Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık
     
  C Dersi Çözümlü Problem Kitabı, Seçkin Yayıncılık
          
     
     
     
     
          
  Uluslararası Mühendislik Eğitimi 1. Konferansi, Atılım Yayıncılık
     
  Scratch ile Programlamayı Öğreniyorum, ODTÜ Yayıncılık
     
  Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler Araştırmalar Eğilimler, Pegem Yayıncılık
     
  C Dersi Çözümlü Problem Kitabı, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı

  Open Courseware - Açık Ders Malzemeleri

  This content is open to everbody - Bu içerikler herkese açıktır
  Veritabanı Sistemleri Dersi

  İş Zekası ve Veri Ambarı Sistemleri

  C ile Programlamaya Giriş

  Scratch ile Programlamayı Öğreniyorum

  Oyun Programlama Dersi